Bản dịch của Nguyễn Hoàng Dương

Cuộc đời như mộng lớn
Cớ gì sống lao tâm?
Cứ thế say sưa mãi
Ngả mình trước hiên dài
Tỉnh giấc nhìn sân trước
Giữa hoa tiếng chim kêu
Hôm nay ngày mấy nhỉ?
Gió xuân oanh thầm thì
Cảm động toan than thở
Lại tự mình say sưa
Hát vang chờ trăng sáng
Hết khúc cũng quên tình.

Bản Hán Việt
Xử thế nhược đại mộng,
Hồ vi lao kỳ sinh!
Sở dĩ chung nhật tuý,
Đồi nhiên ngoạ tiền doanh.
Giác lai miên đình tiền,
Nhất điểu hoa gian minh.
Tá vấn thử hà nhật,
Xuân phong ngữ lưu oanh.
Cảm chi dục thán tức,
Đối tửu hoàn tự khuynh.
Hạo ca đãi minh nguyệt,
Khúc tận dĩ vong tình.