Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Phác bóng cây cầu ngược dưới khe
Tà dương một vệt ngấn nước kia
Lặng lẽ ngàn non rơi lá đỏ
Mây ướt chuông chùa vẳng cõi mê

Bản Hán Việt:

Hoạ kiều đảo ảnh trám khê hoành,
Nhất mạt tà dương thuỷ ngoại minh.
Tịch tịch thiên sơn hồng diệp lạc,
Thấp vân hoà lộ tống chung thanh.