Nền văn minh Phoenician của khu vực Tiểu Á cũng có những ảnh hưởng rõ rệt lên thần thoại Hy Lạp, tiêu biểu có thể kể đến cuộc chiến giữa Zeus và Typhon, hay quê hương của nàng Europa mà Zeus say mê một thời.