Vào khoảng những năm 1600-1100 TCN, ở Hi Lạp lục địa có tồn tại một nền văn minh của những người Myceanean. Nếu người Minoan nổi tiếng bởi cung điện thì người Myceanean lại cực kỳ nổi tiếng bởi hệ thống mộ trục và các pháo đài kiên cố trong chiến đấu. Ngoài ra, người Myceanean vừa là chiến binh thiện chiến, vừa là thương nhân năng động. Đây cũng là thời kỳ diễn ra cuộc chiến thành Troy huyền thoại.