La Mã cổ đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn minh Estrucan. Khởi điểm của văn minh Estrucan là ở khu vực phía Bắc nước Ý ngày nay. Trong Online Review số 39, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nền văn minh Estrucan này.