Bản dịch của Hà Thủy Nguyên

Huynh đệ cùng du ngoạn
Ruổi xe khỏi thành tây
Ruộng đồng mênh mang mãi
Bao kênh rạch đan cài
Tẻ nếp đều tươi tốt
Sóng nước tuôn dạt dào
Cỏ cây che nước biếc
Phù dung khoe áo tươi
Liễu rủ xanh um bóng
Nghiêng mình soi bên ao
Lên cao ngóng bãi dài
Chim ghẹo hoa tíu tít
Bèo rêu bồng bềnh trôi
Lẳng lặng theo gió nổi
Mải vui chẳng lo buồn
Ngàn năm tình hê hả.

Bản Hán Việt:

Huynh đệ cộng hành du,
Khu xa xuất tây thành.
Dã điền khoan khai tịch,
Xuyên cừ hỗ tương kinh.
Thử tắc hà uất uất,
Lưu ba kích bi thanh.
Lăng khiếm phúc lục thuỷ,
Phù dung phát đan vinh.
Liễu thuỳ trọng âm lục,
Hướng ngã trì biên sinh.
Thừa chử vọng trường châu,
Quần điểu hoan hoa minh.
Bình tảo phiếm lạm phù,
Đạm đạm tuỳ phong khuynh.
Vong ưu cộng dung dữ,
Sướng thử thiên thu tình.