Trăng mười bốn
Thất nguyệt tâm
Đêm lâm râm
Cô linh tiếu
Hàn phong phiêu
Xiêu xiêu liễu
Tây không diễm
Hồng thâm triêu

Tư ý
Hư sơn
kí tế.
Điệp vũ
Hồng trần

Hàn thê, xuân mai, tối thêu phòng
Cố phu, cam lệ, lối cô phong
Thạch lựu hoa, hoàng cúc bóng
Trúc diệp đong đưa sóng dòng Vong
Lộng sao át tiếng ngô đồng
Tà dương thất nguyệt, tình hồng cả Không

Tác giả: Đăng Bùi

Ảnh minh họa: Pinterest