Tìm hiểu thần thoại Hy Lạp (11): Titanomachy và hệ thống 12 vị thần Olympus

Titanomachy là cuộc đại chiến giữa các vị thần nguyên thủy và các thần thế hệ mới (Zeus, Hades, Poseidon,…). Thế nhưng ý nghĩa đằng sau cuộc đại chiến ấy là gì?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Titanomachy, và bước đầu làm quen với hệ thống 12 vị thần Olympus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *