Titanomachy là cuộc đại chiến giữa các vị thần nguyên thủy và các thần thế hệ mới (Zeus, Hades, Poseidon,…). Thế nhưng ý nghĩa đằng sau cuộc đại chiến ấy là gì?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Titanomachy, và bước đầu làm quen với hệ thống 12 vị thần Olympus.