11 Tháng Sáu, 2019 - Xung đột leo thang giữa người biểu tình và cảnh sát