10 Tháng Sáu, 2019 - Xung đột bạo lực nổ ra giữa người biểu tình và cảnh sát