25 Tháng Tám, 2019 - Xung đột bạo lực: gạch, bom xăng và hơi cay