15 Tháng Hai, 2019 - Xuất hiện trường hợp người bị từ chối giải hạn vì “thiếu lễ” 50 nghìn đồng