17 Tháng Tám, 2019 - Xôn xao thông tin tàu chiến Việt Nam được điều ra Bãi Tư Chính. Chính quyền Việt Nam bác bỏ thông tin này.