9 Tháng Bảy, 2019 - Xả hơn 1 triệu khối nước hồ Tây ra sông Tô Lịch

(Dân trí) – Khoảng 9h sáng nay, Công ty Thoát nước Hà Nội cho mở cửa xả hơn 1 triệu mét khối nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch.