9 Tháng Chín, 2019 - WHO theo dõi tình trạng ô nhiễm