7 Tháng Chín, 2019 - Vụ cháy Công ty Rạng Đông: Nhiều hộ dân sơ tán, yêu cầu bồi thường