3 Tháng Mười, 2019 - Việt Nam xác minh Trung Quốc đưa giàn khoan tới Biển Đông