14 Tháng Mười Một, 2019 - Việt Nam mở rộng đội tàu cá để bảo vệ chủ quyền