31 Tháng Bảy, 2019 - Việt Nam đưa chuyện tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc vào cuộc họp ASEAN