9 Tháng Sáu, 2019 - Ước tính 1 triệu người tham gia biểu tình chống dự luật