10 Tháng Mười, 2019 - Ủng hộ Hong Kong, nhiều người kêu gọi tẩy chay Call of Duty