29 Tháng Tám, 2019 - UBND phường khuyến nghị không ăn thực phẩm trong bán kính 1km sau vụ cháy Công ty Rạng Đông