20 Tháng Ba, 2019 - Truyền bá chuyện vong báo oán, chùa Ba Vàng mỗi năm thu trăm tỉ