3 Tháng Chín, 2019 - Trưởng đặc khu Hongkong bác bỏ tin từ chức