2 Tháng Chín, 2019 - Trưởng đặc khu Hong Kong nói sẽ từ chức nếu có thể