30 Tháng Mười, 2019 - Trung tướng quân đội lo ngại về tình hình Biển Đông