13 Tháng Tám, 2019 - Trung Quốc triển khai xe thiết giáp áp sát Hongkong