18 Tháng Chín, 2019 - Trung Quốc khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và quyền tài phán với vùng biển bãi Tư Chính