10 Tháng Chín, 2019 - Trung Quốc coi cuộc gặp gỡ giữa Đức và lãnh đạo biểu tình Joshua Wong là “một sự thiếu tôn trọng”