29 Tháng Tám, 2019 - Trung Quốc cảnh cáo tàu chiến Mỹ áp sát đảo nhân tạo trên Biển Đông