19 Tháng Mười Một, 2019 - Trung Quốc bác bỏ phán quyết của Tòa án Hồng Kông, đồng thời bổ nhiệm cảnh sát trưởng mới ở đây