27 Tháng Mười Một, 2019 - Trump ký thông qua đạo luật “Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong”