24 Tháng Chín, 2019 - Trang Phụ nữ Online đăng tải clip bằng chứng cho thấy trụ trì chùa Nga Hoàng Thích Thanh Toàn gạ tình phóng viên