27 Tháng Tám, 2019 - TP HCM khởi công 3 nhà máy đốt rác phát điện