5 Tháng Chín, 2019 - Tổng cục Môi trường: ‘Bán kính 200 m quanh kho Rạng Đông không an toàn’