31 Tháng Tám, 2019 - Tối: Người dân tự sơ tán sau vụ cháy kho Rạng Đông