18 Tháng Mười Một, 2019 - Tòa án Hong Kong ra phán quyết lệnh cấm đeo mặt nạ là vi hiến