10 Tháng Mười, 2019 - Thượng tọa Thích Đức Thiện từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Sư Toàn hoàn tục có thể ‘trắng tay’