26 Tháng Năm, 2014 - Thủ tướng chính phủ ký quyết định bổ sung Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020