14 Tháng Sáu, 2021 - Thư kiến nghị kêu gọi Hủy bỏ dự án sân golf Đak Đoa