10 Tháng Chín, 2019 - Thông báo công khai về thuỷ ngân ở Rạng Đông bất ngờ bị… gỡ bỏ