28 Tháng Chín, 2019 - Thích Thanh Toàn bị đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng