1 Tháng Mười, 2019 - Thanh tra các dự án của Lạc Hồng – chủ “Lâu đài Tam Đảo” trong năm 2019