9 Tháng Mười, 2015 - Thanh Hóa giao cho Tập đoàn FLC lập quy hoạch không gian ven biển Sầm Sơn