7 Tháng Ba, 2016 - Thanh Hóa dừng thu hồi bến thuyền ở Sầm Sơn