22 Tháng Mười Một, 2019 - Tháng 8/2020, hoàn thành Nhà máy Điện rác Sóc Sơn