27 Tháng Tám, 2019 - Thái Nguyên: Phá rừng làm đường, xây chùa trong khai trường vàng