3 Tháng Một, 2020 - Thái Hà: Lòng đường, vỉa hè bị xới tung