16 Tháng Chín, 2019 - Thả 50 con cá Koi xuống Tô Lịch, nuôi hy vọng hồi sinh ‘dòng sông đen’