29 Tháng Chín, 2019 - Tàu sân bay Mỹ lại ‘chọc giận’ Trung Quốc khi đi vào Biển Đông